Akcia

Ešte stále je mnoho objektov, ktoré sa problematike riadenia spotreby energií nevenujú vôbec alebo sa im venujú nesystematicky.

Chcete vedieť aj vy ako sa Váš objekt z pohľadu tokov médií správa?

Využite jedinečnú ponuku, ktorú sme pre Vás pripravili a optimalizujte svoje náklady na spotrebovávané médiá. Kontaktujte nás prostredníctvom tejto ponuky a my Vám spracujeme Analýzu spotrieb ZADARMO. Našou odmenou za vykonanú prácu bude iba 50% z preukázaných úspor, ktoré Vám reálne usporíme našimi návrhmi.

Analýza spotrieb základných médií (viď tu), ktoré spotrebovávate pri svojej činnosti je prvotným nástrojom potrebným pri zavádzaní Energetického manažmentu. Už realizáciou organizačných opatrení možno pri uplatňovaní systémového prístupu k energetickému riadeniu významne znížiť náklady na energie.

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára, pretože táto ponuka platí do 28.2.2015, okamžite sme schopní riešiť Vaše konkrétne požiadavky.