Analyzátor elektrickej siete

Začíname testovať!!!

Týmto prístrojom zvýšime kvalitu nami poskytovaných služieb v oblasti Energetického manažmentu. Chceme sa poďakovať spoločnosti SCT Košice, ktorá tento prístroj vyrobila a veríme, že spoločne ukážeme naším zákazníkom jeho využitie v realnom používaní.