Konferencia

Dňa 29.6.2016 sme v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom organizovali v rámci celoeurópskych energetických dní 2016 (Energy Days 2016) workshop zameraný na možnosti riešenia a finacovania projektov energetickej efektívnosti s názvom „Riešenia pre verejný sektor v oblasti znižovania energetickej náročnosti a emisií CO2“.

Celý článok si môžete prečítať na webe Košického samosprávneho kraja, tu.

Zoznam prezentácií je možné stiahnuť na nasledujúcich linkoch:

1. ELENA – Stav prípravy žiadosti o technickú pomoc: Ing. István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávneho

2. Využitie energetického manažmentu ako podpornej energetickej služby vo verejnom sektore: Ing. Peter Lukošik, konateľ CityEnergy, s.r.o.

3. Riadenie energií samosprávou, vlastnou energetickou spoločnosťou: Mgr. Igor Wzoš, 1. viceprimátor mesta Poprad

4. Využívanie garantovaných energetických služieb (EPC) na Slovensku: Ing. Marcel Lauko, predseda správnej rady APES Slovensko

5. Úloha poradcu pri príprave EPC projektu: Jaroslav Maroušek, konateľ SEVEn Energy s.r.o.

6. Praktická skúsenosť s EPC projektom: Ing. Leoš Aldorf, predseda predstavenstva AMPER SAVINGS, a.s.

7. Možnosti financovania projektov energetických úspor zo ŠF EÚ: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc, riaditeľka odboru, SIEA Banská Bystrica

8. Financovanie EPC projektov bez nutnej finančnej účasti verejného subjektu: Ing. Milan Orlovský, konateľ KOOR, s.r.o.