Konferencia

Dňa 29.6.2016 sme v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom organizovali v rámci celoeurópskych energetických dní 2016 (Energy Days 2016) workshop zameraný na možnosti riešenia a finacovania projektov energetickej efektívnosti s názvom „Riešenia pre verejný sektor v oblasti znižovania energetickej náročnosti a emisií CO2“.

Celý článok si môžete prečítať na webe Košického samosprávneho kraja, tu.

Zoznam prezentácií je možné stiahnuť na nasledujúcich linkoch:

1. ELENA – Stav prípravy žiadosti o technickú pomoc: Ing. István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávneho

2. Využitie energetického manažmentu ako podpornej energetickej služby vo verejnom sektore: Ing. Peter Lukošik, konateľ CityEnergy, s.r.o.

3. Riadenie energií samosprávou, vlastnou energetickou spoločnosťou: Mgr. Igor Wzoš, 1. viceprimátor mesta Poprad

4. Využívanie garantovaných energetických služieb (EPC) na Slovensku: Ing. Marcel Lauko, predseda správnej rady APES Slovensko

5. Úloha poradcu pri príprave EPC projektu: Jaroslav Maroušek, konateľ SEVEn Energy s.r.o.

6. Praktická skúsenosť s EPC projektom: Ing. Leoš Aldorf, predseda predstavenstva AMPER SAVINGS, a.s.

7. Možnosti financovania projektov energetických úspor zo ŠF EÚ: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc, riaditeľka odboru, SIEA Banská Bystrica

8. Financovanie EPC projektov bez nutnej finančnej účasti verejného subjektu: Ing. Milan Orlovský, konateľ KOOR, s.r.o.

Analyzátor elektrickej siete

Začíname testovať!!!

Týmto prístrojom zvýšime kvalitu nami poskytovaných služieb v oblasti Energetického manažmentu. Chceme sa poďakovať spoločnosti SCT Košice, ktorá tento prístroj vyrobila a veríme, že spoločne ukážeme naším zákazníkom jeho využitie v realnom používaní.

Školenie

Určite viete, že v médiách často diskutovaná, plánovaná finančná podpora technológií využívajúcich OZE je od začiatku roka 2015 poskytnutá len na technológie inštalované CERTIFIKOVANÝM INŠTALATÉROM!

Keďže absolvovanie školenia a záverečného preskúšania je požadované zákonom o OZE a KVET č. 309/2009, fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach získala z tohto dôvodu pre potreby školenia, ako jediná na východnom Slovensku akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s názvom „INŠTALÁCIA FOTOVOLTICKÝCH SYSTÉMOV“.

Termín školenia je: 24.9.2015 od 7:30 do 19:00 25.9.2015 od 7:30 do 17:00

Bližšie informácie ohľadom školenia nájdete tu.

Optimalizačný proces

Ako iste vnímate, témou dnešných dní je „energeticky uvedomelé správanie“ spotrebiteľov energetických médií. Na našom trhu je veľký potenciál na šetrenie finančných prostriedkov na energie BEZ INVESTÍCIÍ. Vo vašom prípade Ušetrené peniaze = ROZVOJ OBCE. Na Slovensku máme veľmi bohaté obce, my ich voláme „Bohémske obce“– vedia platiť 2-násobné ceny za komoditu oproti cenám, ktoré platí súkromný sektor.

Prečo nešetriť na niečom, čo je veľmi jednoduché?!

*****

Navrhujeme Vám optimalizačný proces, ktorý bude generovať úspory hneď po zavedení neinvestičných a neskôr investičných opatrení v samospráve aj firmách:

Analýza spotrieb
Spoločné VO na nákup strategických médií
Energetický manažment
= MAXIMALIZÁCIA ÚSPOR NA ENERGIE

Akcia

Ešte stále je mnoho objektov, ktoré sa problematike riadenia spotreby energií nevenujú vôbec alebo sa im venujú nesystematicky.

Chcete vedieť aj vy ako sa Váš objekt z pohľadu tokov médií správa?

Využite jedinečnú ponuku, ktorú sme pre Vás pripravili a optimalizujte svoje náklady na spotrebovávané médiá. Kontaktujte nás prostredníctvom tejto ponuky a my Vám spracujeme Analýzu spotrieb ZADARMO. Našou odmenou za vykonanú prácu bude iba 50% z preukázaných úspor, ktoré Vám reálne usporíme našimi návrhmi.

Analýza spotrieb základných médií (viď tu), ktoré spotrebovávate pri svojej činnosti je prvotným nástrojom potrebným pri zavádzaní Energetického manažmentu. Už realizáciou organizačných opatrení možno pri uplatňovaní systémového prístupu k energetickému riadeniu významne znížiť náklady na energie.

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára, pretože táto ponuka platí do 28.2.2015, okamžite sme schopní riešiť Vaše konkrétne požiadavky.

Termovízia

Vážení klienti

Upozorňujeme, že s klesajúcou teplotou dosahujúcou už cca 0°C – 5°C vzrastá využitie termovízie v stavebníctve. Pre správne zobrazenie termogramov sa vyžaduje rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou min. 15°C. Aj z tohto dôvodu je potrebné pred našim príchodom za účelom termovízneho snímania vykúriť priestor na minimálnu teplotu 21°C.

Neváhajte nás kontaktovať!

Rozšírenie služieb

Pre rozšírenie portfólia našich služieb sme od 1.10. 2014 termovízne meranie doplnili o termovíziu vyhradených technických zariadení.