Optimalizačný proces

Ako iste vnímate, témou dnešných dní je „energeticky uvedomelé správanie“ spotrebiteľov energetických médií. Na našom trhu je veľký potenciál na šetrenie finančných prostriedkov na energie BEZ INVESTÍCIÍ. Vo vašom prípade Ušetrené peniaze = ROZVOJ OBCE. Na Slovensku máme veľmi bohaté obce, my ich voláme „Bohémske obce“– vedia platiť 2-násobné ceny za komoditu oproti cenám, ktoré platí súkromný sektor.

Prečo nešetriť na niečom, čo je veľmi jednoduché?!

*****

Navrhujeme Vám optimalizačný proces, ktorý bude generovať úspory hneď po zavedení neinvestičných a neskôr investičných opatrení v samospráve aj firmách:

Analýza spotrieb
Spoločné VO na nákup strategických médií
Energetický manažment
= MAXIMALIZÁCIA ÚSPOR NA ENERGIE