Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou – kontakt.

Energetický manažment

Energetický manažment (EM) z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k znižovaniu spotrieb energie.

Zistiť viac

Analýza spotreby energie

Prvým krokom potrebným pri zavádzaní energetického manažmentu je spoznanie, ako sa daný objekt z pohľadu spotreby jednotlivých médií počas roka správa.

Zistiť viac

Energetický audit

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Zistiť viac

VO na nákup médií

V praxi a predovšetkým v komunálnej sfére sa stretávame s veľmi vysokou cenou silovej elektriny a zemného plynu ako komodity.

Zistiť viac

Prevádzkový energetik

Odborné činnosti v oblasti energetiky na objektoch objednávateľa podľa platných zákonov, vyhlášok, noriem, predpisov a pokynov.

Zistiť viac

EPC projekty

Vo všeobecnosti je proces EPC projektu tvorený štyrmi základnými okruhmi (krokmi), ktorými prechádza od získania záujemcu až po prvé vyhodnotenie garantovaných úspor.

Zistiť viac

Energetické certifikáty budov

Potrebujete energetický certifikát budovy? Vieme Vám pomôcť! Naši kolegovia sú odborníci, ktorí majú spracované desiatky certifikátov.

Zistiť viac

Energetický akčný plán mesta – SEAP

Energetický plán obce / mesta rieši koncepčným prístupom nakladanie s energiou a činnosti na zníženie energetickej spotreby.

Zistiť viac

Termovízne meranie

Svojim klientom taktiež ponúkame službu vykonania termovízneho merania pomocou termovíznej kamery, ktorá je jedinečným neinvazívnym nástrojom na monitorovanie a diagnostiku bytov, budov ale aj zariadení.

Zistiť viac